Thành Hưng Group tôn trọn quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó. Thông báo này tóm tắt các chính sách về bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Về dữ liệu cá nhân: Chúng tôi thu thập đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú của khách hàng để xử lý các hợp đồng dịch vụ chuyển dọn, vận chuyển.

Sự lựa chọn và đồng ý của khách hàng: Khách hàng của Thành Hưng Group có quyền yêu cầu thông tin về việc dữ liệu cá nhân của mình được xử lý và bảo mật như thế nào. Khách hàng của chúng tôi có quyền yêu cầu công ty không tiết lộ, hạn chế truy cập và/ hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình.

Cách thức và thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng: Khi khách hàng liên hệ với chúng tôi và yêu cầu báo giá dịch vụ hoặc ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập thông tin cá nhân của người dùng để phục vụ vào mục đích trên.

Sử dụng, lưu trữ và xóa bỏ dữ liệu người dùng: Chúng tôi giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ để cho phép nhân viên của công ty liên hệ làm việc với khách hàng. Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân miễn là cần thiết để hoàn thành công việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng: Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ đối với những nhân viên được ủy quyền và được đào tạo bài bản của chúng tôi cũng như các bên thứ ba phục vụ vào công việc. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không bao giờ được bán, cho mượn hoặc cho bên thứ ba thuê.
Tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba: Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng, nhưng ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba với mục đích được xác định trong thông báo này, các bên thứ ba đó có thể là chính quyền địa phương, cơ quan công an, điều tra….
Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng dưới dạng điện tử được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền của mình truy cập vào dữ liệu cá nhân đó. Những nhân viên này đã được đào tạo và quen thuộc với các chính sách quyền riêng tư của công ty.
Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để tiếp thị trực tiếp qua email, thư trực tiếp, điện thoại và các phương tiện liên lạc tương tự khác trừ khi chúng tôi có sự đồng ý trước của người gửi hàng.
Chúng tôi luông ghi nhận mọi ý kiến đánh giá của khách hàng. Nếu bạn có ý kiến hoặc câu hỏi về chính sách quyền riêng tư, vui lòng gửi đến email   info@thanhhunggroup.com.